Rogaland Bilutleie og Grøsfjeld Bilutleie har fusjonert.

Rogaland Bilutleie Alt fra leiebil til lastebilutleie

Rogaland Bilutleie tilbyr leiebil i Stavanger, Sandnes og omegn. Vårt tilbud gir deg mulighet for å leie personbil, leie varebil, leie pickup eller leie minibuss. Vi tilbyr også lastebilutleie. Hos Rogaland Bilutleie finner du rimelige priser på utleie – og en oppdatert bilpark!

Rogaland Bilutleie AS har røtter helt tilbake til 1932, da en ung mann lånte 5.000 kroner av sin far for å starte egen virksomhet.

I dag drives selskapet i tredje generasjon og er blant Norges største innen utleie av varebillastebilpersonbilminibuss og pickup. Vi tilbyr også persontransport med sjåfør.

I et frittstående, familiedrevet selskap, fundert på samme grunn og med samme glød som gründeren, er alle tett på. Beslutningsveiene er korte og fleksibiliteten stor, noe kundene vet å verdsette.

Mange av de store selskapene her i regionen, spesielt innen olje- og gassektoren, har allerede benyttet seg av våre tjenester gjennom flere tiår.

Det er blant større og mindre bedrifter vi har flest oppdrag, men vi leverer også til privatmarkedet. Bilparken vår består stort sett av nye kjøretøy, de fleste av dem i underkant av tre år gamle.